งานปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สวนสัตว์ดุสิต

งานปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านประตูอู่ทอง และเนินเขาดิน ที่สวนสัตว์ดุสิต

Visitors: 14,220