สาระน่ารู้


  • ดาวน์โหลด1.jpg
    การตรวจสอบอาคารกฎหมายการตรวจสอบอาคารมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการตรวจสอบความมั่นคงอาคาร , ระบบอุปกรณ์ประกอบอาคาร สมรรถภาพของระบบอุปกรณ์เพื่ออพยพผู้ใช้อาคาร และระบบบริหารจัดการความปลอ...
Visitors: 14,220