ซุ้มป้ายงานกีฬาแห่งชาติ

ก่อสร้างซุ้มป้ายโฆษณา 4ป้าย คร่อมถนน และรูปปั้นไดโนเสา
Visitors: 14,220