งานออกแบบ ประเมินราคา

รับเขียนแบบ งานสถาปัตย์+โครงสร้าง ทำแบบก่อสร้าง/แบบขออนุญาตก่อสร้าง /Draft แบบ /ทำPresent 3D+Sketch up งานสถาปัตย์ทุกประเภท
ทีมงานเราพร้อม ด้วย สถาปนิก วิศวกร และช่างผู้ที่มีประสบการณ์ ออกแบบ ที่พร้อมจะบริการคุณ ด้วยราคาที่เหมาะสม และรับประเมินราคางานก่อสร้าง และ ถอดวัสดุเพื่อใช้สำหรับสั่งซื้อวัสดุ

  • 2333333_pic.gif
    โครงการก่อสร้างเป็นการลงทุนที่ต้องใช้ทั้ง เวลาและงบประมาณ การมีวิศวกรที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ช่วยให้คำแนะนำตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การคิดราคา การจัดจ้างผู้รับเหมา การควบคุมงานก่อ...

  • 21111111.gif
    พร้อมให้บริการด้านที่ปรึกษา เกี่ยวกับงานศึกษา วางแผน ออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรม ควบคุมงานก่อสร้าง และการบริหารโครงการ ครอบคลุมงานวิศวกรรมด้านต่าง ๆ
Visitors: 14,220