ผลงานของเราที่ผ่านมา

1. ก่อสร้างห้องเย็น TMC ที่ ตลาดไทย และมหาชัย

2. งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้านประตูอู่ทอง และเนินเขาดิน ที่สวนสัตว์ดุสิต

3. ก่อสร้างป้ายโฆษณาขนาดใหญ่

4. ตรวจสอบอาคารตามกฎกระทรวง

5. งานตรวจสอบป้ายโฆษณาต่างๆ

Visitors: 14,220