บริษัท อะเลิร์ท คอนซัลแตนท์ จำกัด

        บริษัท อะเลิร์ท คอนซัลแตนท์ จำกัด (ใบอนุญาตผู้ประกอบการวิชาชีพ วิศวกรควบคุม ประเภท นิติบุคคลเลขที่ 0540/51,ผู้ตรวจสอบอาคารประเภทนิติบุคคล เลขที่ น.0166/2551

(เลขเดิม) น.0271/2559 (เลขปัจจุบัน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2548 โดยนายสุจินต์ พัฒนกุลาคาร (สย.2295) โดยมีจุดประสงค์เพื่อการรับเหมาก่อสร้างทุกชนิด ซึ่งต่อมาได้มีการขยายธุรกิจเพื่อให้ครอบคลุมกิจการต่างๆได้แก่

- งานออกแบบ ประเมินราคา

- งานควบคุม การก่อสร้าง

- งานบริหารโครงการก่อสร้าง

- งานตรวจสอบอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร    

- งานวิศวกรที่ปรึกษา

- งานระบบไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหกรรม

 

Visitors: 14,221